Công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Lạnh Phan Bách
Địa chỉ: 16 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Tp,HCM, Việt Nam
Điện Thoại: +84 (8) 3835 5442 - Fax: +84 (8) 3835 5442
Email: info@phanbach.com